Certificering

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijke pijler binnen onze bedrijfsvoering. Wereldwijde luchtvervuiling/toenemende CO² waardes dwingen ons actie te ondernemen. Om ook voor de toekomstige generaties een gezonde leefomgeving achter te laten heeft Lubox|Boers zich aangesloten bij FSC® (Forest Stewardship Council®) en PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification). Deze organen zetten zich in voor wereldwijd verantwoord bosbeheer. Hierbij wordt naar een evenwichtige balans tussen de 3 P’s: People, Profit en Planet oftewel Sociale, Economische en Ecologische waarden gestreefd.

 

* Vraag naar onze FSC® en PEFC gecertificeerde producten.

Boers FSC en PEFC
Lubox Certicaat ISPM 15

ISPM 15 Ons registratienr. is NL-286.